Ben jij de trotse eigenaar van een stuk grond waar één sloot of meer sloten aan grenzen? Dan is de kans aanwezig dat jij deze sloot moet onderhouden. Hoe je dat doet en ook nog eens op tijd voor de jaarlijkse najaarsschouw, dat lees je in dit artikel.

Schouwsloot.

Een sloot behoeft het hele jaar door onderhoud. Het is van belang dat het water in het slotenstelsel goed door kan blijven stromen. Dit is nodig om wateroverlast te beperken en om watervervuiling tegen te gaan. Ook aan bruggen, duikers en andere waterkeringen dient aandacht te worden besteed. Of je verantwoordelijk bent voor het onderhoud van een schouwsloot vind je in de Legger Wateren. Daarin lees je zelfs de specifieke afmetingen en diepte van de betreffende sloot. De meer algemene regels betreffende het watervergunningenstelsel vind je in de Keur.

Let op: tussen 15 maart en 31 mei mag je geen onderhoud aan de sloot uitvoeren in het kader van de Wet Natuurbescherming!

Najaarsschouw.

Of je de schouwsloot goed hebt onderhouden wordt in het najaar gecontroleerd door de schouwmeesters van het Hoogheemraadschap. Dat heet de najaarsschouw en deze schouw vindt vanaf de derde maandag in oktober plaats. De schouwmeester komt ter plaatse kijken of de sloot goed is onderhouden. Mocht dit niet het geval zijn, dan ontvang je een schrijven ( bestuursdwangbeschikking) met een termijn van drie extra weken. Daarna volgt nog een gesprek met de gebiedsbeheerder en een laatste termijn. Na het verloop van die derde termijn moet de sloot echt op orde zijn, anders worden deze werkzaamheden uitbesteed. Daar ontvang je als verantwoordelijke wel de rekening van.

Waar moet een schouwsloot aan voldoen?

Wat is goed onderhoud dan? Hier controleert de schouwmeester op:

  • de sloot vrij is van drijvend vuil en (bouw)afval;
  • de walkant in goede staat verkeerd;
  • de beschoeiing goed is onderhouden;
  • of voldaan wordt aan het minimale doorstroomprofiel van de schouwsloot;
  • er geen belemmeringen zijn aan de doorstroming van het slootwater. Denk hierbij aan waterplanten zoals riet maar ook eventuele begroeiing aan de walkant;
  • of de kunstwerken (zoals duikers, bruggen, keerschotten en dammen) vrij zijn gemaakt en of deze in goede staat verkeren. De eigenaar van het kunstwerk is verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloot tot 3,0 meter aan weerszijden van het kunstwerk. Ook aan de kant van de openbare weg;
  • en of er geen bomen, planten of takken over of zelfs in de sloot hangen. De bomen en planten boven het wateroppervlak gesnoeid zijn, ten minste tot 3,0 meter boven de waterlijn. Een uitzondering maken we voor treurwilgen. Als de takken in het water hangen, of het slootonderhoud of de doorvaart belemmeren, dan moeten deze opgesnoeid worden.
Sloot met overhangende boom.

Sloot met overhangende boom.

Waarmee maak je de sloot schoon?

Wanneer je handmatig de sloot schoon gaat maken, dan zijn hiervoor verschillende gereedschappen. Met een krooshaak of krooshekkel haal je takken en bladeren uit de sloot. Hier zou je ook een (blad)hark voor kunnen gebruiken. Daar kan je alleen niet zoveel kracht mee zetten. Voor ons werkt een haakse riek, hooivork ook erg goed. Met de kantzeis steekt je oever recht af en daarmee maai je het gras en planten. Verwijder dit maaisel van de oever en laat het niet in het water vallen. Met een baggerbeugel schep je bagger uit de sloot. Het bagger kan je op de oever laten drogen en de bodem mee ophogen. Woel niet te veel en te vaak in de bodem van de sloot, de richtlijn is eens per 8 jaar. Met een hogedrukspuit spuit je eenvoudig de duikers door.

Wist je dat je met kroos een goede mulchlaag tussen je tuinplanten kunt leggen?

De gereedschappen waar je de sloot mee schoon kunt maken, zijn eigenlijk ouderwets. Dit is een ander woord voor degelijk. Mocht je deze (tweedehands) op de kop kunnen tikken, twijfel dan niet. Ze gaan meerdere generaties mee en zijn de investering meer dan waard. Je kunt de gereedschappen ook samen met de overburen van je schouwsloot delen.

Bruggetje over sloot.

Bruggetje over sloot.

Mijn ervaring met de schouwsloot.

In het eerste jaar dat we ons landje in bezit kregen, waren we ervan op de hoogte dat we verantwoordelijk voor een schouwsloot waren. Wat we niet wisten was dat de schouw al in oktober plaats zou vinden. Gelukkig wees een keurige brief ons hierop.
Het opschonen van de sloot en het verwijderen van alle waterplanten is een aardige klus. Daar nemen we ook de tijd voor. Ook hebben we de afgelopen jaren de laurierkers aan de waterkant flink teruggesnoeid. Hierdoor is een breder pad langs de slootkant ontstaan. Dit komt de zware werkzaamheden ten goede. We hebben ook wel eens vanaf het water geprobeerd om de planten eruit te trekken, maar dan is het moeilijk om je schrap te zetten. Menige hark is krom geworden door het trekken aan de diep gewortelde waterplanten.

Waterplanten aan de slootkant.

Wat nog wel even goed is om te weten, is dat er aandacht besteed wordt aan de waterkwaliteit. Het jaarlijks weghalen van alle waterplanten komt de natuur en ook de waterkwaliteit niet ten goede. In iedere sloot mag aan weerszijden 10% van de breedte van de sloot aan waterplanten in tact blijven. Hierdoor wordt een goede doorstroming van het oppervlaktewater niet gehinderd en kalft de walkant minder snel af. Naast alle andere ecologische voordelen van waterplanten en walkanten natuurlijk. Denk hierbij aan de zuurstofvoorziening en beschuttingsmogelijkheid voor verschillende dieren.

Lees ook.

Heb jij eerder gehoord van de najaarsschouw?

Homepage van Tuin- en Buitenleven.

Informatie

Recent gepubliceerd:

Leave A Comment