Zelfvoorzienend leven (autarki) betekent dat je volledig in je eigen levensbehoefte kunt voorzien. Dat betekent hoofdzakelijk dat je voor je eigen eten en drinken kunt zorgen. Het aanleggen van een moestuin en het houden van een aantal dieren dragen hieraan bij. Je hebt niemand anders nodig, tenzij je deze levenswijze met een groep of in een kolonie wilt nastreven. Wat je hier wel voor nodig hebt is grond en niet alleen om op te verbouwen, maar ook om op te wonen.

Zelfvoorzienend of energieneutraal wonen.

Je kunt je eigen woning inzetten om te voorzien in een aantal basisbehoeftes. Dat heet zelfvoorzienend wonen en is niet te verwarren met energieneutraal wonen. Een energie neutrale woning is alleen afgesloten van het aardgasnet en beschikt wel over een energie- en wateraansluiting. Over een geheel jaar gemeten zouden bewoners met een normaal leefpatroon met een nul op de meter kunnen leven of zelfs meer produceren dan verbruiken. Lees hiervoor goed de informatie zonnepanelen door.
De zelfvoorzienende woning is afgesloten van alle nutsvoorzieningen. Sterker nog de woning voorziet in de benodigde energie- en waterbehoefte. Dat kan op meerdere manieren gerealiseerd worden.
Beide soorten woningen maken hiervoor o.a. gebruik van windmolens en/ of zonnepanelen.

Zonnepanelen.

Het plaatsen van één of meer zonnepanelen kan in de volledige energiebehoefte van de bewoners voorzien. Alle zonnepanelen installateurs sluiten deze aan op het elektriciteitsnet. Maar deze opgewekte energie hoeft niet per se te worden gedistribueerd en kan volledig voor eigen gebruik zijn. Hiervoor is wel een opslagmogelijkheid voor zonne-energie nodig. Dit kan een thuisbatterij zijn, maar er zijn inmiddels al meerdere oplossingen voor ontwikkelt. Een waterstof electrolyser kan de energie omzetten van water in waterstof en zuurstof. Dit proces is op het moment van het ontstaan van een energie behoefte ook weer om te draaien. De opgewekte energie komt dan vrij voor gebruik. Kortom deze markt is volop in beweging.

Zelfvoorzienend in water, verwarming en riool.

Ook op het gebied van water zijn er verschillende innovaties. Het opgevangen regenwater en gebruikte douchewater kan worden gezuiverd, gefilterd en als drinkwater weer genuttigd worden. Dit kan door gebruik van een gesloten systeem binnenshuis maar ook door gebruik te maken van een vijver als water filter.
Ook kan grondwater opgepompt worden en ingezet worden als een manier van verwarmen of juist koelen van de woonruimte. En de grondwaterpomp, ook wel aardwarmtepomp wordt aangedreven door energie van de eigen zonnepanelen.
Er zijn verschillende toilettoepassingen die geen aansluiting op het riool behoeven. Een composttoilet is een droog toilet dat geen water behoeft. Het composteren vindt direct binnen het toilet plaats. Dat voorziet de moestuin van de broodnodige compost. Of er is sprake van het scheiden van urine en uitwerpselen. Het vocht zal dan moeten verdampen door gebruik van zuurstof of zonne-energie. De uitwerpselen worden tegen stank afgedekt het houtkrullen of stro.

Vestigen.

De wens voor zelfvoorzienend leven is er. Hetzij alleen of met een groep gelijkgestemden. Je kunt gebruik maken van verschillende innovaties of je gaat helemaal terug naar de oertijd. Wat je maar wilt. Toch zal je of zullen jullie je ergens moeten vestigen. Er zijn steeds meer gemeentes die grond ter beschikking stellen aan mensen die zelfvoorzienend willen leven. Daar zitten wel een flink aantal voorwaarden aan vast, waarbij je je samen ten doel stelt ook iets terug te geven aan de omgeving. Regelmatig zijn deze woongroepen een broedplaats voor reparatiecafés, upcycling, pluktuin en het geven van rondleidingen of lezingen over bijvoorbeeld duurzaamheid.

Hoeveel grond heb je nodig?

Hoeveel grondoppervlak heb je nu eigenlijk nodig? Je bent al twee vierkante meter verder als je zelf ergens wilt liggen. Des te kleiner je verblijf is, des te meer grond je over houdt om voedsel op te verbouwen. Daar spelen Tiny House producenten handig op in. Een gedeelte van deze producten is naast ruimtebesparend ook zelfvoorzienend te noemen.
Als richtlijn voor de moestuin kan je 50m2 per persoon aanhouden. Dan kan je een jaarrond groenten en kruiden oogsten. Je zou dan wel op iedere vierkante meter tweemaal moeten kunnen zaaien. Voor het houden van dieren, energievoorziening en opslag komt er een flink grondoppervlak bij. Dit maakt het wel iets lastiger om enkel en alleen met je eigen gezin zelfvoorzienend te leven. Maar de aanhouder wint!

Lees ook:

Zou jij graag zelfvoorzienend willen leven?

Afbeelding van julianaffeldt via Pixabay

 

 

Leave A Comment